Voor wie

Een nieuwe weg

In mijn artsenpraktijk richt ik is speciaal op mensen die meer willen halen uit hun leven. Mensen die het zat zijn om te horen dat je er maar mee moeten leven, dat je een somatisch onvoldoende verklaarde klacht (S.O.L.K.) hebt of dat het psychisch is.

Je wil geen symptoomonderdrukking, maar je wil de weg weer terugvinden naar gezondheid en vitaliteit.

Wie gaat op weg?

Samen gaan we op weg! In mijn praktijk help ik mensen met erge vermoeidheidsklachten, een verlaagde belastbaarheid en traag herstel. Je kunt de normale taken helemaal niet of met veel moeite volbrengen.

Het kan om kinderen gaan die vaak ziek zijn en niet meer naar school kunnen. Heel vaak is daar de oplossing beter letten op natuurlijke voeding en kijken naar het gezinssysteem. Bij volwassenen is het vaak complexer. Ze kunnen hun taken niet meer aan en gaan steeds vroeger naar bed, hobbies en sport worden gestopt en sociale contacten drogen op. Werkenden die arbeidsongeschikt zijn geworden, omdat ze stomweg niet meer genoeg energie hebben. Mensen die merken dat alles moeizaam gaat en dat ze in de vakantie onvoldoende bijtanken.

Een labyrint, een puzzel?

Als het makkelijk was dan zocht je niet verder en had je de oplossing al gevonden. Maar gelukkig zoek je wel verder en laat je het er niet bij zitten. Soms lijkt het een doolhof, labyrint of puzzel.

John gaat uitgebreid met je in gesprek om te kijken waar je van het pad geraakt ben, waar je vitaliteit, weerbaarheid en kracht is afgenomen. Hij gebruikt uitgebreide vragenlijsten, een uitgebreid osteopathisch lichamelijk onderzoek en zonodig extra onderzoek (ademhalingstesten, bloedtesten enz.).

Samen stippelen we de route uit naar herstel. Geen standaard, geen protocol, maar een persoonlijke route naar succes!

Voor vragen kun je contact opnemen per email (info@artsleefstijlgeneeskunde.nl). Voor een afspraak kun je contact opnemen met de afsprakencentrale (033-4572115)

Even delen met je netwerk?