Wat is neuraaltherapie?

Een waardevol instrument om chronische complexe ziektebeelden aan te pakken

Meer dan 1 stuk gereedschap

Als manueel arts, osteopaat en arts voor integrale geneeskunde maak ik gebruik van kennis en inzichten uit verschillende opleidingen en ben ik constant op zoek naar nieuwe methoden en technieken om mensen te helpen. Ik wil mensen meer kunnen bieden en ik vul mijn gereedschapskist met nieuwe gereedschappen om ook complexe problemen te kunnen aanpakken.

Want zoals Maslow treffend verwoorde:

If the only tool you have is a hammer, you tend to see every problem as a nail

(“Als je enige gereedschap een hamer is, zie je elk probleem als een spijker”)

In dit artikel wil ik een van mijn gereedschappen onder de aandacht brengen. Het heet Neuraaltherapie.

Neuraaltherapie is bij toeval ontdekt

Neuraaltherapie is bij toeval ontdekt door de gebroeders Ferdinand en Walter Huneke. Deze twee Duitse artsen ontdekten door het inspuiten van Procaïne in bepaalde huidgebieden een verbetering  van beweeglijkheid, functie en vitaliteit. De verklaring werd gezocht in het opheffen van overprikkeling in één of meer segmenten in het zenuwstelsel. Het wordt daarom ook wel segmenttherapie genoemd. Het ruggemerg zou je kunnen zien als een schakelstation waar informatie binnenkomt van een bepaald huidgebied en de bijbehorende spieren, gewrichten, bindweefsels en organen. En er gaat ook weer informatie van het ruggemerg naar deze gebieden. Soms gaat er iets mis in dit schakelstation en de verwerking van in- en uitgaande informatie.

Iets over segmentale relaties heb ik al eens uitgelegd in dit artikel »

Segmentale therapie

Tijdens mijn artsenopleiding gebruikten we het boek “segmentale verschijnselen” van Ben van Cranenburgh, waarin deze segmentale relaties werden uitgelegd. Een bekend voorbeeld is dat mensen bij een hartinfarct uitstralende pijn kunnen hebben naar de linkerarm en pink. Het probleem zit natuurlijk niet in de pink, maar in het hart. Maar de prikkeling vanuit het hart komt op hetzelfde segment binnen als de zenuwen vanuit de arm en hand. Het hele segment raakt fors overprikkeld door de acute klachten van het hartinfarct. Maar je kunt ook door overprikkeling in segmenten meer chronische klachten krijgen. In het ruggemergssegment zit dan als het ware een reflex van verhoogde spanning.

Het autonome zenuwstelsel

Huneke ontdekte dat het inspuiten van de verdovende vloeistof Procaïne deze reflex van spanning ophefte. Soms was één Procaïne injectie voldoende om van de klachten af te komen en soms moet het vaker herhaald worden met steeds grotere tussenpozen.

Stoorveldtherapie

Jaren later ontdekte Ferdinand Huneke nog een effect op afstand bij het inspuiten in een littekengebied. In zijn praktijk had hij een vrouw met een zeer pijnlijke en stijve schouder. Ondanks een zeer uitgebreide en zorgvuldige segmenttherapie bleven de klachten onveranderd. Later kwam deze vrouw nog eens in zijn praktijk vanwege een pijnlijk huidgebied waar vroeger een beenvliesontsteking was geweest. Ze had nog steeds veel schouderklachten, maar hij behandelde haar alleen met een injectie van Procaïne in het huidgebied van het been. Tot zijn en haar grote verbazing gaf deze injectie niet alleen pijnvermindering in het been, maar ook was de pijn en bewegingsvermindering van de schouder weg! Dit kon hij niet verklaren vanuit segmentale verschijnselen. Hij noemde het stoorveldtherapie vanuit de gedachtegang dat littekens, ontstekingsgebieden en fracturen een verstorende werking hebben op afstand. Er zijn vele theorieën over de communicatie in het lichaam op afstand.

Werkingsmechanisme

Binnen de osteopathie kennen we vele oorzaak-gevolg ketens. Een klacht ontstaat ergens, er treden vele aanpassings- en compensatiereacties op en jaren later komt er schijnbare nieuwe klacht uit het niets. In de neuraaltherapie en de natuurgeneeskunde wordt vaak het beeld aangehaald van het overlopend vat waarin verschillende belastingen je steeds weer belasten totdat het vat vol is.

Er worden soms complexe verklaringen gegeven vanuit fasciale (bindweefsel) relaties in heel het lichaam, vanuit de extracellulaire matrix (de vloeistof tussen alle cellen), vanuit informatieverspreiding via elektriciteit, licht en geluid in het lichaam. En zo zijn er nog meer theorieën.

Kijken naar de totale mens

Maar welke verklaring je ook hanteert je moet verder kijken dan de locale symptomen en naar de totale mens kijken. In de neuraaltherapie zie je een totale reset die verder gaat dan de locale injectie.

Door de injecties met Procaïne te plaatsen in het segment en in mogelijke stoorvelden kun je de communicatie en regulatie in het totale lichaam herstellen. In Duitsland is neuraaltherapie de meest toegepaste vorm van alternatieve geneeskunde.

Ik heb de neuraaltherapie opleiding gevolgd en pas het toe in mijn praktijk omdat ik het een waardevolle aanvulling vind in mijn behandelrepertoire.

Praktijkvoorbeeld neuraaltherapie

In mijn praktijk krijg ik soms mensen met chronische complexe ziektebeelden waarbij de neuraaltherapie een uitkomst bieden.

Ruim een jaar geleden kwam Thea voor het eerst in mijn praktijk. Haar buurvrouw had een cursus bij me gevolgd en raadde haar aan contact met me op te nemen. Thea had al 10 jaar onverklaarbare aanvallen, die niet passen binnen de bekende diagnosecategoriën van de reguliere geneeskunde. Bij onverwachte bewegingen krijgt ze een verlies van controle over lichaamsbewegingen en spraak. Haar lichaam verkrampt, haar hele wervelkolom komt in een strekkramp en met haar nek en kaak maakt ze forse bewegingen. De kaak knoept en lijkt bijna uit de kom te raken. In haar voorgeschiedenis had ze diverse operaties, ongevallen en ontstekingen gehad.

Ze is bij veel behandelaren geweest maar niemand kon haar helpen.

Ik heb haar verteld dat ik het ziektebeeld ook niet begreep, maar dat ik wel zag dat de enorme overprikkeling in het lichaam een rol speelde.

Ik heb haar informatie gegeven over neuraaltherapie en ze stemde in met een proefbehandeling. Bij de proefbehandeling merkte ze een duidelijk effect. Daarna werd de behandeling uitgebreid en gedurende een jaar boekte ze forse vooruitgang. De tussenpozen tussen de afspraken wordt nu steeds langer.

Dit is haar ervaring in eigen woorden:

Mijn ervaring met neuraaltherapie

Aantal behandelingen: 15

Reden om het traject van neuraaltherapie aan te gaan was dat het reguliere medische circuit mij geen enkele oplossing had geboden voor een probleem in het bewegingsapparaat waar ik al ongeveer 10 jaar mee worstel. Men wilde me laten geloven dat het tussen mijn oren zat en stuurde me naar een psychiater. Zelf was ik overtuigd dat dit niet het geval was, maar men mijn probleem geen medisch etiket kon geven. Reden om definitief al die ziekenhuisdeuren achter mij te sluiten. Ik had geen enkel vertrouwen meer in deze instanties en voelde me meer dan miskend.

Neuraaltherapie kwam op mijn weg en aangezien mijn situatie in geen geval verbeterde, besloot ik uiteindelijk dit een kans te geven en heb mij eraan overgeleverd.

De injecties richtten zich in overleg met dokter van der Woude op de specifieke gebieden van overprikkeling. Je moet wel vertrouwen in de behandelaar hebben. In het begin zijn de hoeveelheid spuiten/spuitjes in de huidgebieden en de inspuitingen in de mond- en keelholte nogal confronterend.

De behandeling heb ik ervaren als professioneel. Met een pijnfactor die ik kan definiëren als te verwaarlozen tot venijnig, echter alleen voor dat moment. Het lichaam kon tot een half uur na de afspraak heftig reageren, maar daarna heb ik geen last ervaren. Verbazing was er de opvolgende dagen wanneer het resultaat bleek: klachten in een behandeld gebied die jaren problemen hadden veroorzaakt, waren verdwenen. In de vervolgafspraken herhaalde dit zich. Een groot deel van de klachten is nu definitief weggebleven, enkele klachten blijven na verloop van tijd terugkomen, maar het wordt steeds minder.

Ik heb de therapie als heel positief ervaren, ondanks de soms gevoelige behandelmethode, maar het resultaat ervan doet het weer snel vergeten. Het heeft mij veel verbeteringen gebracht en me in de overtuiging gesterkt dat het officiële medische circuit star is in zijn denkwijze, slecht luistert naar de patiënt (wat onvermijdbaar is, de gemiddeld korte tijdsduur van een consult in ogenschouw nemende) en zich niet buiten de vaste protocollen waagt en daar ook niet voor open staat.”

Zoals gezegd, bij Thea was er sprake van een chronisch en zeer complex beeld. Zonder neuraaltherapie had ik Thea niet kunnen helpen. De behandeling was uitgebreid en er waren veel consulten nodig. Bij minder complexe beelden zijn er veel minder behandelingen nodig, zeker ook als ik het combineer met andere methoden. Daarom is de neuraaltherapie een welkome aanvulling van mijn gereedschapskist. Ik heb er al veel patiënten mee kunnen helpen. Meer over de neuraaltherapie met diverse ervaringen van patiënten vindt u op deze site: www.nvnr.nl

Voor vragen kun je contact opnemen per email (info@artsleefstijlgeneeskunde.nl). Voor een afspraak kun je contact opnemen met de afsprakencentrale (033-4572115)

Even delen met je netwerk?